HABERLER
ggdGENÇLİK GÜNDEMİ DERNEÐİ Web Sayfasına Hoşgeldiniz !

Dernek, Gençlerin; Sosyal, kültürel, politika, eğitim ve spor alanlarında çalışmalar yürütmek, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla beraber çalışmak, gençlik politikalarının iyileştirilmesinde katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.


Çalışma Grupları :

Yürütme Kurulu önerisi ile Genel Kurul tarafından çeşitli konularda araştırma yapmak, gençlik sorunlarını saptayarak çözüm önerileri geliştirmek ve projeleri üretmek amacı ile çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grupları en az 3 kişiden oluşur ve gönüllülük esasına bağlı olarak görev yapar. Bu gruplar;

*-Eğitim Grubu
*-Gençlik ve Uyuşturucu Grubu
*-Sağlık Grubu
*-Engellilere Yardım Grubu
*-İstihdam Grubu
*-Gençlik ve Eğlence Grubu
*-Gençlik ve Yardım Grubu
*-Gençlik ve Spor Grubu
*-Bilim Grubu
*-Kültür ve Sanat Grubu
*-Edebiyat Grubu
*-Çevre Grubu
*-Gençlik ve AB ilişkileri Grubu
*-Politika Grubu
*-Kadın Grubu
*-Basın, Reklam Koordinasyon Grubu

Dernek yukarda ki amacını gerçekleştirmek için şu çalışmaları yapar:


1-Gençlerin ırk, din, dil , mezhep ayırımı yapmaksızın demokratik ortamda haklarını korumak ve bu alanda çalışmalar yaparak ve diğer demokratik kuruluşlarla dayanışmayı sağlamak,
2-Gençlik değişimleri, gençlik girişimleri ve kültürel arası diyalog sağlanması için uluslar arası gençlik kuruluşlarıyla çalışmak,
3-Gençlerin ve Kadınların aktif siyasette daha fazla yer almaları için siyasi platformda çalışmalar yürütmek,
4-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
5-Gençlik arasındaki yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayacak çağdaş demokratik hak ve özgürlüklerin korunup genişletilmesi için çalışmalar yürütmek,
6-Gençlik gündemindeki sorunların çözümü için ilgili kuruluşlarla beraber ortak projeler yapmak,
7-Kadınların, Gençlerin , Öğrencilerin ve Engellilerin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümlenmesi ve bunların güvence altına alınması için çalışmak, bu konuda yapılan incelemeleri ve hazırlanan önerileri ilgili kurumlara iletmek ve kamuoyunca benimsenmesini sağlamak,
8-Kadın Haklarını korumak
9-Öğrencilerin yurtdışı eğitim danışmanlığının ilgili kuruluşlarla beraber çalışmak,
10-Öğrencilere burs vermek,
11-Gençlerin, Kadınların ve Engellilerin istihdam sorunlarının ve mesleki şartlarının iyileştirilmesi için kamu ve özel sektörlerle ortak çalışmalar yapmak,
12-Çalışma yaşamındaki gençlerin kişisel ve sosyal gelişmelerinin desteklenmesi yaşadıkları güçlüklerin ve sorunların çözümlemek,
13-Gençlerin yurt ve dünya gerçeklerini bilen ile çağdaş kişiler olarak yetişmeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak,
14-Gençlik uygulamaları ve sorunlarına yönelik bilimsel ve sosyal içerikli tartışmalar düzenlemek,
15-Gençlerin bulunduğu her alan, kurum ve yerleşim birimlerinde; bilgilendirmek, bilgi, görüş ve öneriler almak amacıyla danışma nitelikli toplantılar düzenlemek,
16-Yerel Gençlik ve Kadın meclislerini kurmak,
17-Madde bağımlılığını önlemek,
18-Aile içi şiddeti önlemek,
19-Çevre, doğa ve kültür zenginliklerini korumak,
20-Bülten, bildiri, gazete, broşür, dergi, kitap ve benzeri yayınları çıkarmak, basın yayın ve propaganda faaliyetlerinde bulunmak, sergiler açmak,
21-Konferans, seminer ve diğer kültürel eğitim çalışmaları yapmak,
22-Gezi, tiyatro, eğlence ve benzeri çalışmalar yapmak, toplantılar düzenlemek,
23-Sanat, kültür, doğa, izcilik, spor ve sosyal etkinlikler düzenlemek,
24-Dernek çalışmalarından ötürü zarara uğrayan veya muhtaç durumda bulunan üyelerin geçim güvenliğini sağlamak için çalışmak, olanaklar ölçüsünde bu amaçla dayanışma fonu oluşturmak,
25-Dernek şube ve bölge sekreterlik kurullarının gereksinmelerini karşılamak üzere taşınır veya taşınmaz mallar edinmek,
26-Gençliğin ruhsal ve bedensel gelişimini sağlamak, sağlık sorunları ile ilgilenmek ve kitle sporu uygulamasını yaşama geçirmek için sportif alanda çalışmalar yapmak.

GGD’ nin Amaçlarındandır.