HABERLER
AVRUPA GÖNÜLLÜ HİZMETİ (AGH) M.O.V.E PROJEMİZ BİTTİ

Erasmus + EVS, halihazırda yerel ve ulusal ölçekte uyguladığımız çalışmaların mantıksal bir devamı olarak geldi. Bu bağlamda M.O.V.E projesi yaptığımız çalışmalarla örtüştü. Amaçları gençler arasında Avrupa Bilincini yükseltmek olan projemiz; Bu amaç doğrultusunda önemli bir araç olan hareketlilik yoluyla kültürlerarası değişimi destekleyerek üyelerle adaylar arasında diyalogu sağladı.


Gerçekten de, hareketliliği ve gençlerin değişimini, Avrupa'yı daha büyük boyutta anlamamız için içten yaşayarak yaşamak için önemli bir yol olduğuna gördük. Dahası, İstanbul'un uluslararası yapısı bu hedefe daha tutarlı olmasını sağladı. Gerçekten de, yeni insanları buluşturarak, deneyim alışverişinde bulunarak, bakış açılarını paylaşarak, gençleri diğerini ve ülkesini anlamaya; aktif, farkında olan vatandaş olmaya doğru bilinç kazandırıldı
Bu nedenle, Gençlik Gündemi'nin ev sahipliği yaptığı bu 24  aylık proje 19 ayda , ( son 5 aylık faaliyet gerçekleşememiştir) iki farklı ülkeden iki gönüllü için ev sahipliği ve bilgilendirici bir yer sundu; Belçika, finanse eden üye ülke ve kurumların ev sahipliği yapan ülkeleri arasında bir Avrupa köprüsü yarattık; Hırvatistan, yeni üye devlet; Ve Türkiye'yi Avrupa'ya aday, projeye ev sahipliği yaptı. Kriterlerimiz, adayın motivasyonu ve katılımı üzerine kuruluydu. Yine de, mümkün olduğunca çok sayıda genç Avrupalıın bu tecrübeyi yaşama şansına sahip olması gerektiğini düşündüğümüzden dolayı, Avrupalı bir uzun vadeli programa henüz katılmamış olan adayları tercih ettik.
Dinamik bir yaklaşım sağlamak ve gönüllülerin en rahat hissettiği alanı bulmalarına yardımcı olmak için etkinlikler yapıldı. Gerçekten, uygulanan etkinlikleri gönüllülerin bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile eşleştirdik Projelerimiz ve kamplarımız farklı tarihlerde gerçekleştiğinden ve ard arda gerçekleştiğinden gönüllü, şehri ve ülkeyi keşfederken ve keşfederken, farklı alanlarda tecrübe kazandı birçok devam eden etkinliğe katılabildiler
bu faaliyetler şöyledir;
- Avrupa gençleri ile diyalog imkânı yaratan ve AB / Türkiye gençleri için fırsatları teşvik eden projeler geliştirildi. İsveç konsolosluğu, Hollanda Konsolosluğu fonlarına projeler yazıldı.- Gençlik Gündemi'nin Erasmus + etkinliğiyle ilgili bir web  sitemizde haberler hazırlandı. Gençlere Erasmus + eğitimi verildi, özellkle EVS ile ilgili gençlere danışmanlık yapıldı. Gönüllülerimiz deneyimlerini paylaştılar.- Gençlik-Gündem ve Erasmus +(okullar, üniversiteler) programlarını tanıtan toplantılar ve etkinlikler düzenledi. Bahçeşehir Ünversitesinde seminer verildi.- Gençlik Gündemi (İngilizce konuşan kampı,  AB proje yazma kampı, Hukuk kampı , gençlere yönelik olarak gençlik kampları yapıldı.
Katılımcılar, gönüllü hizmetinden sonra çarpan  etkisi ile hareket etmeye başladılar. Bu proje sırasında kazandıkları deneyim, arkadaşlarından ve ailelerinden gelen insanlarla motivasyonu tetikledi.Başka bir deyişle, Doğal olarak projenin sonuçlarını yaygınlaştırdılar. Katılımcılar aynı zamanda yeni bir kültür keşfetti ve yeni bir yaşam öğrenme deneyimi kazandılar. Yukarıda belirtildiği gibi, kültürlerarası iletişim, katılımcıları ve etkileşimde bulunduğu kişileri görüş alanlarını genişletti ve onlara diğer Avrupalı vatandaşlarını daha iyi anlamak, önyargıları aşmak ve önyargılarla mücadele etmek için bir şans sundu.