HABERLER
YOUTH-AGENDA & GENÇLİK ÖRGÜTLERİ FORMU

Derneğimiz Gençlik Örgütleri Forumu’nda (GOFOR) örgütün kuruluş yılı olan 2014’den beri önce gözlemci sıfatıyla daha sonra Ekim 2015’de yapılan olağan Genel Kurul Kararı ile Asıl Üye olarak yer almış ve çalışmalara katkısını sağlamıştır


(Örgütün Tarihçesi için bknz. http://www.genchakli.org/tr/92/Tarihce.html). GOFOR, Türkiye’de gençlik politikasının hak temelli bir yaklaşımla ele alınması konusunda çalışan, gençlik örgütlerinin bünyesi içinde birlikte hareket ettiği ortak bir platformdur. Türkiye'de hak temelli çalışmalar yapan gençlik örgütlerini aynı yapı altında bir araya getirerek Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmekte olan Gençlik Örgütleri Forumu’nun en önemli rolü evrensel standartlarda olan gençlik politikalarının altyapısının oluşabilmesi için farkındalık yaratmak; gençlerin haklarını ilgili platformlarda savunmak ve üyesi olan ve olmayan gençlik örgütlerinin, öğrenci topluluklarının kapasitesini geliştirmeye çalışmakta ve bir ağ olarak etkisini arttırmak çaba göstermektedir.

Kuruluşun Desteklendiği Projeler için bknz. http://www.genchakli.org/tr/100/Senin-Hakkin-Genclik-Hakki.html

23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleşen Genel Üyeler Toplantısı ve 1. Olağanüstü Genel Kurul'da GoFor'un çalışma alanlarını belirleyen ve üyelerin katılımını en üst düzeyde tutan Masa Sistemi'ni hayata gerçirmek üzere 5 adet masa yani çalışma alanı belirlendi. Masa sisteminde, her masa belirli bir konuda çalışır ve çalışma alanına giren konularda üyelerinin politika, strateji ve faaliyet önerilerini temsilcileri aracılığıyla YK’nın gündemine taşır. Gençlik Gündemi Derneği, İnsan Hakları Masasına katılmış ve çalışmalara katkı sağlamış ve sağlamaya da devem etmektedir.

Bu bağlamda Mayıs 2016’da düzenlenen yuvarlak masa çalışmasında ortaya çıkan metne Derneğimiz destek vermiştir: